Δήλωση περί απορρήτου

Δήλωση περί απορρήτου της Nikon Europe

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εφαρμόζεται σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, όταν παραγγέλνετε, αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες μας, επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιείτε την υποστήριξη πελατών μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με την Nikon. Η Nikon σέβεται το απόρρητο και αναγνωρίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σύννομο και κατάλληλο τρόπο αποτελεί μία σημαντική κοινωνική ευθύνη και δηλώνει ότι θα προσπαθεί πάντοτε να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αποτελεί μέρος της Δήλωσης περί Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων του Ομίλου Nikon. Ισχύει για εσάς (εφεξής "εσείς" και "εσάς"), ως ο πιθανός, τρέχων και πρώην πελάτης ή/και προμηθευτής μας, καθώς και για τη χρήση από εσάς των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, των ιστοσελίδων μας ή για άλλες επιχειρηματικές συναλλαγές με την Nikon Europe BV, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών όπως ορίζονται παρακάτω. Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για τον λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την παρούσα δήλωση προσεκτικά.

Η Nikon Europe BV, με διεύθυνση Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Ολλανδία όπου η Nikon έχει την ευρωπαϊκή έδρα της (εφεξής "Nikon", "εμείς" και "εμάς"), ανήκει στον Όμιλο Nikon. Εδώ στην Ολλανδία λαμβάνονται οι κύριες αποφάσεις από την Nikon σχετικά με τους σκοπούς και τα μέσα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων πελατών στην Ευρώπη. Είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία περιγράφονται στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, εναντίωση ή μεταφορά προσωπικών δεδομένων ή για ανάκληση της συναίνεσής σας ή εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σύμφωνα με αυτήν την δήλωση περί απορρήτου.