26-10-2017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΛΜ ES-2

Δυστυχώς, λόγω της απόφασης προσαρμογής του σχεδιασμού και των υλικών απαιτήσεων του Προσαρμογέα ψηφιοποίησης φιλμ ES-2, η ημερομηνία κυκλοφορίας για τον Νοέμβριο του 2017 δεν ισχύει πλέον.
Θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία.

Η Nikon ζητάει συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί.