ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ NIKON-WATERBEAR

Το WaterBear είναι μια δωρεάν πλατφόρμα video κατ' απαίτηση για περιβαλλοντικά ντοκιμαντέρ και η πρώτη στο είδος της που προσφέρει διαδραστικές ιστορίες, με τη μορφή ιστότοπου/εφαρμογής, παρέχοντας εμπνευσμένο περιεχόμενο και μια πλατφόρμα που καλεί σε δράση. Το επίκεντρο του WaterBear είναι να ενημερώσει τους θεατές για το περιβάλλον και να τους εμπνεύσει να συμβάλλουν σε αλλαγές.